Godziny pracy kancelarii:

Pon - Pt 8.00 - 16.00

Tel. 081 534 81 60

511 812 812
Stanisław Filipowicz
Specjalizacja: prawo cywilne, administracyjne
Adwokat. Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Praca magisterska "Czyn nieuczciwej konkurencji" obroniona w kwietniu 2007 r. pod opieką prof. H. Ciocha. W latach 2010 - 2012 aplikacja adwokacka. Od maja 2013 r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie. Doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL JP II; sekretarz Katedry Prawa Administracyjnego i Zarządzania Publicznego. Prowadzi zajęcia z materialnego prawa administracyjnego oraz z organizacji i zarządzania w administracji publicznej. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, szczególnie z prawa ochrony dóbr kultury. Pełnomocnik w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych oraz obrońca w sprawach karnych. Prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych.