Godziny pracy kancelarii:

Pon - Pt 8.00 - 16.00

Tel. 081 534 81 60

dr Rafał Choroszyński
Specjalizacja: prawo cywilne, gospodarcze, karne
Studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, 1996 - 1998 r. aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Lublinie, 1998 - 2001 r. aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie (patron adw. Jerzy A. Sieklucki), od 2001 r.  Indywidualna Kancelaria Adwokacka. W latach 2004 - 2006 r. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Adiunkt na WFiS UMCS w Lublinie. Członek Komisji Szkolenia ORA w Lublinie, wykładowca i egzaminator, patron 15 aplikantów adwokackich, prowadzących obecnie własne Kancelarie Adwokackie.