Godziny pracy kancelarii:

Pon - Pt 8.00 - 16.00

Tel. 081 534 81 60

691 39 57 93
Małgorzata Wielgus
Specjalizacja: prawo cywilne, rodzinne, karne

Wykształcenie: Państwowa Szkoła Muzyczna st. I i II im. Karola Lipińskiego w Lublinie. 2000r.-2005r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie pod patronatem adw. Rafała Choroszyńskiego i v-ce Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Lesława Bindasa. Obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką.   Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Kancelaria specjalizuję się w prowadzeniu spraw i sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (stała obsługa prawna firm). Jako adwokat z kilkuletnim doświadczeniem wykorzystują wiedzę, siły, umiejętności, tak w kwestiach sądowych jak i pozasądowych w zakresie wielu gałęzi prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. Obsługuję zarówno klientów z Polski jak obcokrajowców bowiem biegle posługuje się językiem angielskim. Na każdym etapie moich działań zapewniam pełne zaangażowanie, rzetelne podejście oraz indywidualne traktowanie każdej powierzonej mi sprawy. Gwarantuję w pełni dostosowaną do konkretnych casusów pomoc i poradę prawną.   Specjalizacja:

Sprawy z zakresu prawa cywilnego:

• sprawy egzekucyjne ,

• sprawy o odszkodowanie, • sprawy o ochronę dóbr osobistych, • sprawy z zakresu prawa rzeczowego w tym spory o własność i posiadanie, • sprawy z zakresu zobowiązań, • sprawy spadkowe, • reprezentację adwokata lub radcy prawnego przed sądami powszechnymi i polubownymi • sporządzanie umów cywilnoprawnych, • sporządzanie informacji, opinii i analiz prawnych, • sporządzanie pism procesowych, • prowadzenie negocjacji poza procesowych, Sprawy z zakresu prawa rodzinnego: • sprawy o rozwód i separację, • sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi, • sprawy o alimenty • sprawy dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka • sprawy o podział majątku, Sprawy z zakresu prawa pracy: • przygotowywanie pism regulujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy • sprawy o mobbing, dyskryminację • sprawy przed sądami powszechnymi w zakresie sporów wynikających ze stosunku pracy, Sprawy karne: • obrona sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, • reprezentacja adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego w procesie karnym,