Godziny pracy kancelarii:

Pon - Pt 8.00 - 16.00

Tel. 081 534 81 60

506 53 77 34
Małgorzata Warenica - Sokoluk
Specjalizacja: prawo cywilne, rodzinne, karne
Adwokat Małgorzata Warenica- Sokoluk jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek – Prawo. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Mozgawy, a jej tematem była „Prawnokarna odpowiedzialność za przestępstwo zniesławienia”. W latach 2012 - 2014 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie pod patronatem adwokata Rafała Choroszyńskiego. W roku 2015 została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. W ramach prowadzonej praktyki zawodowej świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, obejmujące udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie umów, przygotowywanie pism procesowych, reprezentację przed organami ścigania, sądami i organami administracji. Do zakresu świadczonych usług należy także stała obsługa prawna firm.