Godziny pracy kancelarii:

Pon - Pt 8.00 - 16.00

Tel. 081 534 81 60

20 XI 2015

Wpis do rejestru klauzul abuzywnych nie wiąże wszystkich


Sygn. akt III CZP 17/15. Dzisiejsza uchwała Sądu Najwyższego oznacza koniec łatwych powództw przeciwko przedsiębiorcom w sprawach indywidualnych oraz ukrócenie tzw. szantażu klauzulami.

Z uchwały SN wynika, że wpis postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych ma skutek tylko dla przedsiębiorcy, który to postanowienie stosował i dla jego klientów, a nie ma skutku w stosunku do wszystkich innych przedsiębiorców, nawet jeśli stosują podobne postanowienia w swoich wzorcach.

Co oznacza ten wyrok w praktyce? Po pierwsze, np. klient banku A nie będzie mógł dochodzić swojego roszczenia tylko na tej podstawie, że postanowienie, które kwestionuje, jest takie samo, jak postanowienie banku B, które jest wpisane do rejestru. Po drugie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) nie odrzuci pozwu o uznanie takiego samego postanowienia, ale stosowanego przez inny podmiot, za klauzulę abuzywną.