Godziny pracy kancelarii:

Pon - Pt 8.00 - 16.00

Tel. 081 534 81 60

30 V 2016

Ustawa o usługach turystycznych. Polska odpowiada za organizatora turystyki, bo błędnie zaimplementowała dyrektywę unijną.


Wyrokiem z 27.04.2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w sprawie ozn. sygn. akt VI C 1980/15 uwzględnił powództwo klientki biura turystycznego przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu odszkodowania za niezrealizowaną przez biuro podróży imprezę turystyczna.

W pozwie Kancelaria wskazywała iż podstawą prawną dochodzonego roszczenia jest to, iż w prawie polskim doszło do nieprawidłowego wdrożenia Dyrektywy Unijnej, za co odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi Skarb Państwa.

Sąd uwzględniając powództwo w całości uznał, iż w przypadku gdy posiadane przez biuro podróży ubezpieczenie (umowa gwarancji ubezpieczeniowej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych) jest niewystarczające to należy zgłosić roszczenie do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, a jeżeli ten nie pokryje szkody to odpowiada odszkodowawczo Skarb Państwa z uwagi na niewłaściwe określenie minimalnej wysokość sumy gwarancji

Przed zbliżającym się okresem wyjazdowym warto zwrócić uwagę, czy organizator turystyki realizuje obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego zapewniającego m.in. zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w przypadku swojej niewypłacalności.